Hopp til innhold

Burundi

Burundin tasavalta

Burundi on köyhä maa, jota tutsien ja hutujen välinen konflikti on leimannut sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

Päivitetty viimeksi 18.06.2014

Maantiede ja ympäristö

Burundi on yksi Afrikan tiheimmin asutetuista maista. Vähäisten maa-alueiden jakaminen on aiheuttanut ylilaidunnusta ja maan liikaviljelyä, ja suuri osa maan alkuperäisestä kasvillisuudesta on tuhottu. Nykyisin maisemaa hallitsee ihmisten toiminnan luomat savannialueet. Sekä metsäkato että maanpinnan eroosio aiheuttavat ongelmia Burundille. Maan vähäiset metsät ovat jatkuvan käyttöpaineen alaisina. Burundin trooppiset sademetsät sijaitsevat maan länsipuolen alankoalueilla. Ilmasto on trooppinen, mutta lämpötilat ovat alhaisempia maan vuoristo- ja ylänköalueilla. Suuri osa Burundin valtiosta sijaitsee 1500–2000 metriä merenpinnan yläpuolella.

Ecoprint

0.4 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Burundi, tarvitsisimme 0.4 Maa-planeettaa.
Katso indikaattori Ekologinen jalanjälki.

Historia

Noin 85 prosenttia Burundin väestöstä on etnisyydeltään hutuja ja 14 prosenttia tutseja. Ennen kuin Burundista tuli Belgian siirtomaa, maa oli kuningaskunta, joka oli aina ollut tutsien johtama. Tästä huolimatta etnisyyttä ei silti painotettu suuressa määrin, vaan tämä tapahtui vasta saksalaisten ja belgialaisten siirtomaaherrojen kautta 1800-luvun lopulla. Molemmat siirtomaaherrat suosivat tutseja ja voimistivat omaa asemaansa asettamalla eri kansanryhmät toisiaan vastaan. Kun Burundi vuonna 1962 itsenäistyi, maan armeija oli tutsien hallinnassa ja nämä ottivat vallan käsiinsä. Hutut järjestäytyivät erilaisiksi vastarintaryhmiksi ja voittivat lopulta vaalit vuonna 1993, jolloin hutu Melchior Ndadaye valittiin presidentiksi. Hänet murhattiin kuitenkin pian vaalien jälkeen, mikä johti lukuisiin väkivaltaisuuksiin tutsien siviiliväestöä kohtaan. Tutsit kostivat väkivaltaisuudet tappamalla satoja tuhansia hutuja ja maa päätyi sisällissotaan, joka jatkui vuoteen 2000 asti. Sisällissodan seurauksena 700 000 hutua pakeni Tansaniaan. Sisällissodan jälkeen Burundi on siirtynyt kohti vakaampaa poliittista tilaa ja toukokuussa 2008 hallituksen ja viimeisen kapinallisjoukon, FNL:n, välille syntyi aselepo.

Yhteiskunta ja politiikka

Vuonna 2005 Burundi sai uuden perustuslain ja vuoden 1962 tutseja suosiva laki poistettiin. Tämän uuden lain mukaan presidentin ja kahden varapresidentin tuli kuulua eri etnisiin ryhmiin. Ministerineuvoston ja parlamentin jäsenistä 60 prosenttia on hutuja ja 40 prosenttia tutseja. Parlamentissa on myös kolme paikkaa maan twa-väestölle, jota on noin yksi prosentti maan väestöstä. Uuden lain mukaan millään etnisellä vähemmistöllä ei saa olla yli 50 prosentin edustusta maan armeijassa. Kesän 2010 vaaleissa vuodesta 2005 istunut Pierre Nkurunziza valittiin uudelleen presidentiksi. Väkivalta ja levottomuudet ovat lisääntyneet vaalien vanavedessä ja monet pelkäävät uutta sisällissotaa. Toistaiseksi hauras rauha on kuitenkin voimassa.

Talous ja kaupankäynti

Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista. Köyhyys on seurausta 1990-luvun sisällissodasta sekä maassa pitkään jatkuneista poliittisista ja sosiaalisista levottomuuksista. Lisäksi noin kahdeksan prosenttia maan 15-49 vuotiaista kantaa hi-virusta ja hiv-positiivisten osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Burundi on erittäin riippuvainen ulkomaisista avustuksista. Noin puolet maan bruttokansantuotteesta saadaan maatalouselinkeinoista, mutta suuri osa maaperästä on köyhtynyttä. Kolme neljäsosaa Burundin vientituloista saadaan kahvista ja siksi maan talous on erittäin riippuvainen kahvin maailmanmarkkinahinnasta. Puuttuva tieverkosto aiheuttaa ongelmia Burundille. Maan muukin infrastruktuuri on puutteellinen ja tavaroiden kuljetusmatkat ovat pitkiä ja hankalia. Etäisyydet Burundin maatalousalueilta Tanganjikajärven satamiin ovat pitkiä.

Lyhyesti

Flagg

Pääkaupunki:

Bujumbura

Etniset ryhmät:

hutut 85%, tutsit 14%, twat 1%

Kieli:

Kirundi, ranska, swahili

Uskonto:

kristityt 67%, perinteiset uskonnot 23%, muslimit 10%

Väkiluku:

10 812 619

Valtiomuoto:

tasavalta

Pinta-ala:

27 834 km2

Valuutta:

Burundin frangi

BKT per asukas:

736 PPP$

Kansallispäivä:

1. heinäkuuta

Satelliittikuvat

Bujumbura

Jäsenyys/osallisuus

Muita maaprofiileita

UNA Finland / Suomen YK-liitto © 2017