Hopp til innhold

Oman

Omanin sulttaanikunta

Oman on arabimaailman vanhin itsenäinen valtio, ja se pysyi hyvin sulkeutuneena 1970-luvulle asti. Sillä on tärkeä strateginen sijainti Arabian niemimaan kaakkoisosassa, Persianlahden suuaukolla. Historiansa kultakautena 1800-luvulla Omanin ulottui Itä-Afrikan rannikolle, ja valtakunta kilpaili Portugalin ja Britannian kanssa vaikutusvallasta Persianlahdella sekä Intian valtamerellä.

Päivitetty viimeksi 27.03.2015

Maantiede ja ympäristö

Oman sijaitsee Arabian niemimaalla, ja suurin osa sen pinta-alasta kuuluu viljelykelvottomaan Rub’ al-Khalin autiomaahan. Ilmasto on sisämaassa kuuma ja kuiva, mutta rannikoilla on hieman kosteampaa. Eteläisen Dhofarin maakunnan rannikkokaupunkien ilmasto on muuta maata viileämpi, mikä on keskittänyt alueelle maanviljelyä keidasalueiden viljelymaiden lisäksi. Pohjoista ja eteläistä rannikkoa reunustavat vuorijonot. Suuri osa Omanin pinta-alasta on muinoin ollut merenpinnan alapuolella, mistä merkkinä ovat lukuisat merieliöiden fossiilit ja maaperän suolapitoisuus.

Vesivarantojen vähyys on Omanin suurin ympäristöongelma. Maalla on vain yhden neliökilometrin verran uusiutuvia vesivarantoja, joista 94 % käytetään maatalouteen ja 2 % teollisuuteen. Kuivuus ja sateettomuus vaikeuttavat veden saantia. Raskas öljytankkeriliikenne aiheuttaa myös paikoin rannikkojen saastumista.

Earth Ecoprint

1.9 Maa-planeettaa

Jos kaikkien maailman ihmisten kulutustaso olisi yhtä suuri kuin keskivertoihmisen maassa Oman, tarvitsisimme 1.9 Maa-planeettaa.
Katso indikaattori Ekologinen jalanjälki.

Historia

Oman omaksui islaminuskon 600-luvulla profeetta Muhammedin elinaikana, ja ibadilaisuudesta tuli uskonnon pääsuuntaus 700-luvulla. Euroopan vaikutus alueella alkoi 1508, kun Portugali valloitti alueita Omanin rannikoilla. Oman on Persian valloitusten aikakautta lukuun ottamatta ollut itsenäinen valtio. Portugalilaiset karkotettiin 1650, ja Omanin sulttaani valtasi alueita Itä-Afrikan Sansibarista sekä eteläiseltä Arabian niemimaalta vastustaakseen kasvavan Persian hegemoniapyrkimyksiä. Poliittinen johtajuus siirtyi tuona aikana imaameilta sulttaaneille. 1800-luvun alkuun mennessä Omanista oli tullut voimakkain arabivaltakunta, mutta vuosisadan kuluessa se joutui ranskalaisten ja brittien valtataistelun pelinappulaksi, mikä johti pysähtyneisyyden aikaan. Maa jakautui vallanperimyskiistassa kahtia vuonna 1856. 1900-luvun vaihteessa sisämaassa asuvat ibadilaiset nousivat kapinaan tavoitteenaan saada imaami maan hallitsijaksi, ja kiista ratkaistiin väliaikaisesti antamalla uskonnollisille johtajille valtaa heidän vaikutusalueillaan. Valtataistelu kuitenkin puhkesi uudestaan vuonna 1954, ja imaamit ajettiin maanpakoon englantilaisten avulla.

Vuonna 1964 Dhofarissa alkoi poliittisen vasemmiston tukema maakunnan itsenäistymiseen tähtäävä kapina, joka laajeni pitkäaikaiseksi poliittiseksi taisteluksi. Sissitaistelut päättyivät kuitenkin vasta vuonna 1975. Vuonna 1970 nykyinen sulttaani Qaboos bin Sa'id nousi valtaan isäänsä vastaan johdetussa vallankaappauksessa, jossa brittiläiset neuvonantajat häntä avustivat. Hän aloitti poliittisen ilmapiirin rauhoittamisen sekä maan infrastruktuurin ja hallinnon uudistamisen.

Yhteiskunta ja politiikka

Oman on sulttaanikunta, jossa sulttaani on sekä valtion että hallituksen johtaja. Hän myös nimittää hallituksen ja käyttää ylintä lainsäädäntövaltaa Nykyisen sulttaani Qaboos bin Sa'idin dynastia on ollut vallassa noin 250 vuotta. Hän on uudistanut hallintoa parlamentaariseen suuntaan, islamilaiselta pohjalta 1990-luvulla. Parlamentin muodostavat neuvoa-antavat neuvostot Majlis al-Shura ja Majlis al-Dawla. Majlis al-Shuran 84 jäsentä valitaan yleisillä vaaleilla nelivuotiskaudeksi ja parlamentin ylähuoneen, Majlis al-Dawlan 71 jäsentä nimittää sulttaani. He ovat pääosin heimojohtajia, entisiä virkamiehiä ja muita yhteiskunnallisesti merkittäviä henkilöitä. Parlamentti toimii lähinnä tiedonvälityskanavana kansan ja hallituksen välillä. Poliittiset puolueet on kielletty.

Arabikevään innoittamat mielenosoittajat vaativat työttömyyden vähentämistä, sosiaaliturvaa ja korruption kitkemistä. Sulttaani käynnisti taloudelliset ja poliittiset uudistukset. Majlis al-Shura sai lainsäädäntövaltaa, ja työttömyyden vaivaamassa maassa otettiin käyttöön työttömyyskorvaukset.  Sulttaani jatkoi uudistuksia vuonna 2012, jolloin hallintoa hajautettiin ja kansalaiset pääsivät mukaan aluehallintoon. Maassa järjestettiin ensimmäiset aluevaalit neuvoa-antavan elimen valitsemiseksi joulukuussa 2012. Sulttaani käynnisti myös kansallisen työohjelman, jonka tarkoituksena on luoda tuhansia työpaikkoja niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Omanilaisten kansalaisoikeudet on määritelty vuoden 1996 niin sanotussa peruslaissa, jonka perustana on islamilainen oikeus sharia. Se takaa kaikille kansalaisille tasapuoliset oikeudet. Käytännössä naisten syrjintä on kuitenkin yleistä. Perhelainsäädäntö perustuu shariaan ja se suosii miehiä avioliitto-, avioero-, perintö- ja huoltajuusasioissa. Naiset eivät esimerkiksi saa matkustaa ulkomaille ilman puolison tai miespuolisen sukulaisen kirjallista lupaa. Naisten asema on kuitenkin parantunut vähitellen viime vuosien aikana. Peruslain kansalaisoikeudet koskevat ainoastaan Omanin kansalaisia. Väestöstä kolmannes on ulkomaalaisia ja  työvoimasta noin 60 prosenttia, lähinnä Etelä-Aasiasta, Egyptistä ja Filippiineiltä. Osa siirtotyöläisistä työskentelee orjuutta muistuttavissa olosuhteissa. Viime vuosina hallitus on pyrkinyt kasvattamaan omanilaisten osuutta työvoimasta niin sanotulla omanisaatio-poliitikalla. Omanilaisten osuuden lisääminen erityisesti yksityisellä sektorilla on yksi hallituksen päätavoitteista, sillä väestön kasvaessa valtio ei pysty työllistämään riittävästi kansalaisia julkiselle sektorille.

Talous ja kaupankäynti

Omanin talous keskittyy pääasiassa öljyntuotantoon, mutta öljyvarat ovat ehtymässä. Taloutta pyritäänkin uudistamaan monipuolistamisen, teollistamisen ja yksityistämisen keinoin. Tavoite on laskea öljyntuotannon osuus bruttokansantuotteesta  9 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Turismin sekä kaasuteollisuuden kehittäminen ovat avainasemassa hallituksen hajauttamisstrategiassa. Tärkein vientimaa on Kiina, jonne suuntautuu kolmannes viennistä.

Lyhyesti

Oman

Pääkaupunki:

Masqat

Etniset ryhmät:

arabit, balokit, eteläaasialaiset (intialaiset, pakistanilaiset, srilankalaiset, bangladeshilaiset), afrikkalaiset

Kieli:

Arabia (virallinen), englanti, balokki, urdu, intialaiset murteet

Uskonto:

ibadilaiset 75 %, muut (sunnalaiset, šiialaiset, hindut) 25 %

Väkiluku:

4 157 783

BKT per asukas:

38 234 PPP$

Jäsenyys/osallisuus

Muita maaprofiileita

UNA Finland / Suomen YK-liitto © 2017